Nyheter og informasjon

 

5/10-2017 FolloRen – Distribusjon av nye «startpakker» for matavfall

På forespørsel fra styreleder har FolloRen informert om at de (i motsetning til informasjon på deres web-sider) ennå ikke har utdelt startpakker for matavfall her i Gydas vei, men at de vil komme i løpet av kort tid.

 

Informasjon fra Canal Digital september 2017:

T-We inkludert for alle

Analoge signaler er nå slukket

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Fargekoder

 

 

Daglig sjekk

Jevnlig sjekk

Sjekk før ferie

 

Innflytningshefte 1985

Prospekt og tegninger 1984

Radon måling 20064