Arkiv

5/10-2017 FolloRen – Distribusjon av nye «startpakker» for matavfall

På forespørsel fra styreleder har FolloRen informert om at de (i motsetning til informasjon på deres web-sider) ennå ikke har utdelt startpakker for matavfall her i Gydas vei, men at de vil komme i løpet av kort tid.